• Кошница

 • ПРОДУКТИ

  Ново

  Јаже за алишта 20м 1*24

  0742

  Џогер за под пласт 36цм резерв

  0119

  Џогер за под пласт 36цм со рач

  0118

  Џогер за под пласт 40цм резерв

  0115

  Џогер за под пласт 55цм резерв

  0116 55цм

  Џогер за под росвајт 45цм резе

  0953

  Џогер за под росвајт 55цм резе

  0954

  Џогер за под росвајт 75цм резе

  0974

  Џогер кофа 14л

  1330

  Џогер обичен 1кл со дрвена рач

  0764

  Џогер оргинал

  1931

  Авто четк Мајор резерва

  00474

  Авто четк Мајор со рачка

  00475

  Авто четк стандар резерва

  0912

  Авто четк стандар со рачк

  0913

  Авто четка

  0793 средна рез

  Авто четка

  0472 густа резе

  Авто четка Екстра Рез

  0800

  Авто четка Екстра Рез

  0790

  Авто четка малa

  1053 7цм

  Авто четка мали

  0791 8цм

  Балкан метла екстра

  0517

  ВАНГЛА СО КАПАК БР.0

  0839

  ВАНГЛА СО КАПАК БР.1

  0840

  ВАНГЛА СО КАПАК БР.2

  0841

  ВАНГЛА ЧЕТВОРОАГОЛН.10Л

  0693

  Вангла четвороаголн.15л

  0695

  Вангла четвороаголн.20л

  0696

  Вангла четвороаголн.30л

  0697

  Виледа џогер бели резерва

  0848

  Дрвена рачка 1,10 широка

  1958

  Дрвена рачка 1,10цм конусна

  1957

  КОФА 13Л БЕЗ КАПАК

  1910

  Кофа џамбо бр2 35л

  0283

  Кофа џамбо бр3 50л

  0284

  Кофа џамбо бр4 70л

  0285

  Кофа џамбо бр5 90л

  0286

  Кофа педал замбак 15л

  ZP421

  Кофа педал замбак 25л

  ZP422

  Кофа педал замбак 40л

  ZP423

  МЕТЛИ ЕКСТРА

  0004

  МЕТЛИ СО РАЧКА 5 К

  0015

  Ортoпетски големи замбак

  0084

  Ортопедска мала замбак

  1180

  Ортопедски лукс средни

  1184

  Резерва за џогер обичен 1кл

  0349

  Рибачка четка налан

  5028

  Робот канта замбак бр.2

  ZP402 10л

  Робот канта замбак бр.3

  ZP403 18л

  Робот канта замбак бр.4

  ZP404 30л

  Робот канта замбак бр.5

  ZP408 50л

  Сајла за алишта 20м

  0269

  ФРИГО ЧЕТВОРОАГОЛНО 1/5

  0237

  Четка за чевли Гр

  200211

  ЧЕТКА РИБАЧКА СО ИВИЦА 2 КЛ. р

  0952

  Четка рибачка со црево резерва

  1144